Weblog

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

Mensen die graag op de hoogte blijven van nieuwe tekstjes op de blog, al was het maar omdat er regelmatig vrijkaarten worden weggegeven, kunnen zich inschrijven voor de RSS Feed en de teksten rechtstreeks in hun mailbox ontvangen. Wie niet weet hoe dit moet, kan dit opzoeken. Dit is de link voor de gebruikers van Mozilla Thunderbird, maar Google biedt een heel overzicht aan gelijkaardige handleidingen voor alle andere courante mailprogramma's.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site. An RSS feed for this blog is available. This enables people to receive all new entries directly in their mailbox.

2010-01-09

Over de moord op twee onbelangrijke jongeren

Elke dag sterven er wereldwijd duizenden mensen[1] aan de gevolgen van ziekte, hongersnood en ontbering. De oorzaken worden nooit terdege aangepakt. Daarnaast worden er dagelijks nog eens honderden vermoord. De meeste daders worden nooit opgepakt, vooral omdat ze meestal impliciet of expliciet moorden in opdracht van een overheid of van de bedrijven die boven diezelfde overheid staan. Kan er mij dan eens iemand uitleggen waarom de kranten pagina’s en pagina’s vullen met nietszeggende berichten over het rouwproces in een Limburgse gemeente waar er ook eens twee worden afgeknald?

2010-01-07

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 3)

Ik krijg regelmatig de vraag of ik nog plannen heb als DJ nu Musiques Dépassées is afgerond. Tijd dus om een paar aanverwante mededelingen te bundelen. Ten eerste, ik heb nog steeds een vrij grote muziekcollectie en aangezien ik niet veel zin heb die enkel nog thuis te beluisteren, zal ik zeker de neiging niet kunnen weerstaan nu en dan nog eens te draaien. Ik heb het sowieso nooit leuk gevonden om thuis urenlang in mijn eentje naar plaatjes te luisteren. Muziek is een sociaal gebeuren, net als alcoholconsumptie en verkeersfiles.

2010-01-07

Over verwijzingen naar de joods-christelijke tradities

Men hoort onze politici van de rechterzijde de laatste jaren vaak verwijzen naar de joods-christelijke tradities die het fundament van onze Westerse samenleving zouden vormen. Ze doen dit natuurlijk om het verschil te benadrukken tussen onze eigen cultuur en die van bepaalde allochtone groepen. De vraag is echter of deze verwijzing veel inhoudelijke waarde heeft. Volgens mij bestaat de joods-christelijke traditie amper. Er zijn natuurlijk historische raakvlakken, al was het maar omdat de eerste christenen eigenlijk afvallige joden waren, die in een door het joodse geloof gedomineerde omgeving een nieuwe religie uit de grond trachtten te stampen. Dit is echter geen reden om het over een gezamenlijk patrimonium aan tradities te hebben.

2010-01-06

Over de Auvibel-taks

Minister Van Quickenborne is van mening dat de belasting van geluidsdragers, zoals blanco cd’s en dvd’s, usb-sticks, externe en geïntegreerde harde schijven, mp3-spelers en dergelijke, moet worden uitgebreid. Het komt erop neer dat iedereen die een geluidsdrager koopt een taks moet betalen, de zogenaamde Auvibel-taks. Officieel is deze taks bedoeld om de artiesten te compenseren voor het feit dat hun muziek door middel van deze geluidsdragers kan worden gekopieerd. Hier klopt natuurlijk iets niet mee.

2009-12-28

Over de site www.musiquesdepassees.be

Nu de fuivencyclus genaamd Musiques Dépassées ten einde is gekomen, vragen sommige mensen zich misschien af hoe het nu verder moet met de gelijknamige site, te vinden op www.musiquesdepassees.be. Het is in elk geval mijn bedoeling deze site in leven te houden. Ik zie trouwens geen redenen om dat niet te doen. De site bestaat uit verschillende onderdelen, rubrieken of hoe men dat ook moge noemen. Helaas zijn niet al die rubrieken even relevant of afgewerkt. Een kort overzichtje kan misschien wat duidelijkheid scheppen.

Home
De tekst op de homepagina is herschreven in functie van de nieuwe situatie.

2009-12-22

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 1)

Iedereen heeft ondertussen natuurlijk al vernomen dat er vanaf 1 juli 2014 een totaal rookverbod in de Belgische café’s zou komen. Op een of andere manier slagen onze Europese politici erin alle slechte ontwikkelingen in de Verenigde Staten over te nemen en alle goede ontwikkelingen, zoals gecontroleerde huurprijzen in bepaalde stadswijken, te negeren. Op zich lijkt het me geen goed idee deze hypercorrecte maatregel te nemen, maar we mogen ook niet uit het oog verliezen dat bepaalde mensen graag in een rookvrij café zitten. Aangezien die mensen natuurlijk ook hun rechten hebben, lijkt het onderstaand model me eigenlijk de meest gepaste wijze om met dit discussiepunt om te gaan. We laten de beslissing over aan de uitbaters. Zij moeten maar zien wat ze met hun eigen zaak doen.

2009-12-21

Over Music for life en een zinvoller alternatief

Mij kan het niet schelen dat mensen zich willen inzetten voor sukkelaars in de derde wereld en dat andere mensen daar geld voor willen schenken. Ik ben zeker de laatste om te beweren dat de problemen die door Music for Life worden aangekaart, zoals drinkbaar water (vorig jaar) of een door muggen overgedragen potentieel dodelijke ziekte (dit jaar), niet ernstig zijn en niet op permanente basis duizenden slachtoffers blijven maken. Maar iemand moet me toch eens uitleggen waarom er tijdens die acties van onze graag sympathiek overkomende zender StuBru nooit gewag wordt gemaakt van de oorzaak van al die problemen.

2009-12-18

Leather & Hell in café Libertad

13/12/2009. Het was weer leuk, et cetera. Wie wat sfeerbeelden wil, moet de foto's maar bekijken. Inhoudelijk stelt dit bericht niet veel voor, maar het mag ook wel eens gewoon plezant zijn.

2009-12-18

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 2)

Zoals beloofd, volgt hier een woordje uitleg over de oorzaken van het verdwijnen van Musiques Dépassées, de fuivencyclus gewijd aan een genre, of eigenlijk een geheel aan subgenres, dat op weinig plaatsen en weinig tijdstippen oprechte waardering krijgt. De mensen die deze fuiven hebben meegemaakt, snappen waarschijnlijk intuïtief dat ik dit niet schrijf omdat ik me verplicht voel, omdat ik mezelf graag hoor praten[1], omdat ik dit nodig vind of zelfs niet omdat ik het eerder heb aangekondigd. Dit tekstje is er alleen omdat toelichtingen en uitweidingen altijd een deel van het wereldje van Musiques Dépassées hebben uitgemaakt.

2009-12-10

Over de Nationale Liga tegen Kanker

Nu er eindelijk een volgens de meesten werkbaar compromis over het geplande rookverbod in de horeca uit de bus is gekomen, moet er natuurlijk weer iemand dwars liggen. Pestkoppen van dienst zijn ditmaal de fanatici van de Nationale Liga tegen Kanker, die vinden dat ze een politiek akkoord voor het Grondwettelijk Hof moeten aanvechten. Officieel is hun argument dat de nieuwe regeling, die inhoudt dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen horecazaken waarbinnen vanaf 1 januari 2010 al dan niet nog mag worden gerookt, een discriminatie zou inhouden. Hopelijk laten onze magistraten zich door deze geforceerde redenering niet misleiden, maar dat is een onderwerp waar we later nog wel eens op terug komen.

Pages